Köszöntő

A projekt célja egy stratégiai jelentőségű, nemzetközi mértékkel is kiemelkedő kutatási műhely fenntartható működtetése a Miskolci Egyetemen kristályos és amorf nanoszerkezetű anyagok fejlesztését célzó kutatási programon és a kutatási programhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésen keresztül. A kutatómunka az alábbi Alprogramok összehangolt működésével valósul meg:

1) Nanoszerkezetű anyagok termodinamikai vizsgálata (vezető: Dr. Kaptay György),

2) Nano-multirétegek fejlesztése (vezető: Dr. Kaptay György),

3) Nanokompozitok előállítása és keményforrasztása (vezető: Dr. Czél Györgyné)

4) Nanoszerkezetű acélok keményforrasztásának anyagtudományi kérdései (vezető: Dr. Mertinger Valéria),

5) Szerkezetvizsgálat (vezető: Dr. Gácsi Zoltán).

A kutatás-fejlesztés eredményeként nemzetközileg magasan jegyzett, új megközelítést alkalmazó, a nanoszerkezetű anyagok termodinamikai viselkedését leíró algoritmus és adatbank kerül létrehozásra. Emellett a nanoszerkezetű, alacsony olvadáspontú keményforrasz-anyagok előállítására alkalmas eljárás kidolgozása is megvalósul, amelynek segítségével amorf/nanokristályos és ultrafinom/ nanoszerkezetű, nagy szilárdságú acélok kötéstechnológiájának továbbfejlesztésére nyílik lehetőség. A kutatás-fejlesztés eredményeként várható magas impakt faktorral rendelkező publikációk készítése, valamint rangos nemzetközi konferenciákon történő előadások tartása. A fejlesztés eredményeként a nanoszerkezetű anyagok előállításával foglalkozó hazai és nemzetközi vállalatok igényeit kiszolgáló K+F+I szolgáltatások szélesebb körét is képessé válik biztosítani a kiválósági műhely. A megvalósítandó eszközbeszerzéssel megerősített kutatási infrastruktúra színvonala, vonzereje jelentősen megnövekszik. Ezáltal alkalmassá válik arra, hogy fiatal tehetségeket tartson meg a régióban, illetve külföldről kutatókat vonzzon a régióba. A kutatási fejlesztési feladat megvalósításához beszerezni kívánt infrastrukturális eszközök oktatásban is történő használata emeli annak színvonalát.

 

Dr. Gácsi Zoltán, projektvezető
Dr. Kaptay György, szakmai vezető

Flag Counter